FANDOM


Audacer

Father of Baldwin I of Flanders (c835-879)

Odakar III Edit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Odakar III was een leider van de Germaanse volksstam van de Morini, markgraaf en forestier van de pagus flandrensis (het huidige West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen), en graaf van Terwaan en Harelbeke. Odakar III werd omstreeks 805 geboren als zoon van Waltbert van Steenland, terwijl zijn dood zowel in 837 als in 863 wordt geplaatst. Hij kreeg de heerschappij over de pagus flandrensis door zijn huwelijk met de dochter van Ingelram II van Vlaanderen. Als zoon van Odakar III is Boudewijn I van Vlaanderen (Boudewijn met de IJzeren Arm) bekend geworden. Zijn positie zou gedefinieerd worden als 'honores', waarin hij werd aanzien als wereldlijke leider van de abdijen in het gebied. Hierdoor had hij recht op een aandeel van de inkomsten.

Translated in English:

Odakar III was a leader of the Germanic volksstam of the Morini, markgraaf and forestier restaurant of the pagus flandrensis (the current West Flanders and French Flanders ), and count of Terwaan and Harelbeke - Belgium. Odakar III was born as the son of around 805 Waltbert of Harant, while his death in both 837 and 863 is placed. He was given the supremacy of the pagus flandrensis by his marriage with the daughter of Ingelram II of Flanders. As the son of Odakar III is Boudewijn I of Flanders (Boudewijn with the Iron Arm) have become known. His position would be defined as 'honores', in which he was regard as secular leader of the abbeys in the area. This meant that he is entitled to a share of the income.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.