FANDOM


Carl Gustaf Axel Örbom (1836-1889) portrait

Carl Gustaf Axel Örbom (1836-1889) was a Swedish jurist and politician. (b. July 29, 1836; Stockholm, Sweden - d. May 30, 1889; Sweden)

ParentsEdit

BiographyEdit

Örbom, Carl Gustaf Axel, jurist, statsråd. Född i Stockholm d. 29 juli 1836. Föräldrar: hofrättsrådet Johan Axel Örbom och Anna Carolina Westman. Student i Uppsala 1854, aflade Ö. 1858 hofrätts- och kameralexamina, blef 1862 vice häradshöfding, 1870 assessor i Svea hofrätt, 1871 led. af Justitiedepartementets lagbyrå, 1874 led. och 1885 tillf. ordf. i Nya lagberedningen samt 1884 justitieråd och led. af Förstärkta lagberedningen. -- Den 28 sept. 1888 utnämndes O. till statsråd och chef för justitiedepartementet och valdes samma dag till ledamot af Första kammaren för Stockholms stad. Ytterligt konservativ till sitt skaplynne, fann sig Ö. väl till pass med att fortskrida på den väg, redan företrädaren begynt anträda med en mängd åtal mot radikala och socialistiska talare och skrifter. Men ej finnande dessa alltid utmynna i, hvad han önskade, framlade han för 1889 års riksdag förslag om straffbestämmelser för uppvigling till åtgärd, »som innebär hot mot samhällsordningen eller fara för dess bestånd». Förslaget, som genom sin sväfvande formulering nog ej utan skäl betecknats som ett af de farligaste attentat, som någonsin riktats mot svensk yttrandefrihet, väckte den yttersta förbittring, äfven inom moderata kretsar, och erhöll vedernamnet »munkorgslagen». Endast en ytterst ringa detalj af densamma vann Andra kammarens bifall. Ö. afled ogift ej långt efter lagens fall d. 30 maj 1889. -- Som jurist åtnjöt Ö. stort anseende. Af trycket utgaf han Öfversikt af frågan om ny rättegångsordning 1881, liksom största äran af Förstärkta lagberedningens 1884 afgifna betänkande om rättegångsväsendets ombildning tillskrifves honom. Örbom, Carl Gustaf Axel, jurist, statsråd. Född i Stockholm d. 29 juli 1836. Föräldrar: hofrättsrådet Johan Axel Örbom och Anna Carolina Westman. -- Student i Uppsala 1854, aflade Ö. 1858 hofrätts- och kameralexamina, blef 1862 vice häradshöfding, 1870 assessor i Svea hofrätt, 1871 led. af Justitiedepartementets lagbyrå, 1874 led. och 1885 tillf. ordf. i Nya lagberedningen samt 1884 justitieråd och led. af Förstärkta lagberedningen. -- Den 28 sept. 1888 utnämndes O. till statsråd och chef för justitiedepartementet och valdes samma dag till ledamot af Första kammaren för Stockholms stad. Ytterligt konservativ till sitt skaplynne, fann sig Ö. väl till pass med att fortskrida på den väg, redan företrädaren begynt anträda med en mängd åtal mot radikala och socialistiska talare och skrifter. Men ej finnande dessa alltid utmynna i, hvad han önskade, framlade han för 1889 års riksdag förslag om straffbestämmelser för uppvigling till åtgärd, »som innebär hot mot samhällsordningen eller fara för dess bestånd». Förslaget, som genom sin sväfvande formulering nog ej utan skäl betecknats som ett af de farligaste attentat, som någonsin riktats mot svensk yttrandefrihet, väckte den yttersta förbittring, äfven inom moderata kretsar, och erhöll vedernamnet »munkorgslagen». Endast en ytterst ringa detalj af densamma vann Andra kammarens bifall. Ö. afled ogift ej långt efter lagens fall d. 30 maj 1889. -- Som jurist åtnjöt Ö. stort anseende. Af trycket utgaf han Öfversikt af frågan om ny rättegångsordning 1881, liksom största äran af Förstärkta lagberedningens 1884 afgifna betänkande om rättegångsväsendets ombildning tillskrifves honom.[1]

External linksEdit

ReferencesEdit

  1. ^ Svenskt biografiskt handlexikon. 1906. http://runeberg.org/sbh/b0785.html. 

DocumentsEdit