FANDOM


Carl Johan Örbom (1765-1836)

ParentsEdit

MarriageEdit

ResearchEdit

  • "De första båda somrarne, sedan C. Z. intagits i Frösö skola, åtnjöt han äfven privat undervisning, den första sommaren af Er. Eosell, prosten Eurenius" i Rödön adjunkt26, hvilken instruerade honom till sammans med Aron Lidstén i Cornelius Nepos, den andra sommaren af sin äldre skolkamrat Carl Johan Örbom. Sin första kondition hade Z. hos landsskrifvaren 01. Granbom på Storgrytan i Brunflo. Sedan blef han, 14 år gammal, informator för sin förre informators slägtinge Carl Jonas Örbom, son till kapten Örbom (f 1810) och hans hustru, Anna Cathar. Gestrich, hvilka bodde på Lillviken, äfven i Brunflo. I denna socken rådde då ett lifligt umgängeslif. På bostället Sörgård bodde häradshöfdingen A. Vaseli, i hvilkens hus vistades en mamsell Magdalena Grip, en vacker flicka, »röd och hvit som ros och lilja» På Lunne bodde såsom enka den förut omtalade fru Vinnberg, f. Trafvenfelt, med flera barn, af hvilka Gustafva var en af ortens skönheter. Söndagsaftnarne brukade ungdomen samla sig på det ena eller andra stället; då sprangs enkeleken eller roade man sig på annat sätt. Undfägnaden bestod af bär och mjölk eller filbunke."[1]

ReferencesEdit