FANDOM


28 .  Gijsbert van Essevelt, herbergier te Ingen, geboren circa 1560 te Ingen, overleden 1604-1611, gedurende de jaren 1591 en 1592 wordt Gijsbert samen met de andere Ingense Herbergiers Dirck Verhuyt en Antonius Splinters in een slepende procedure vermeld met de buurmeesters van Ingen, terzake van betaling van der verteringen door een in het dorp gelogeerd hebbende Engelse bevelhebber. Als vader van de onmondige voorkinderen Willem en Agnes van Essevelt, verkregen bij wijlen Agnes Willemsdr. spreekt hij op 31-3-1603 Arijen Vonck en Bartholomeus Vonck, erfgenaam van diens zuster Digna Vonck voor een schuld in rechte aan. Op 7-5-1604 treedt hij mede voor zijn zusters op als erfgenamen van hun moeder Johanna, wed. van Joost van Essevels, in een vorderingskwestie op Pelgrom en Alidt Vonck, erfgenamen van Digna Vonck vnd.. Zijn weduwe Anna Mertenss wordt tussen 22-4-1611 en 19-5-1628 diverse malen voor schulden in rechte aangesproken. Een vordering heeft zij op 10-1-1634.  Ondertrouwd 1) circa 1590 met Agnes Willemsdr. Geboren circa 1565 te Ingen, overleden voor 1600. Tr. 2) met Anna Mertensdr. Overleden na 1635. Uit het eerste huwelijk:

29. Joost van Essevelt, gerichtsman, buurmeester en schepen van Ommeren, landeigenaar, geboren circa 1600, overleden na 1673, overleden kort na 10 oktober 1673, wonend te Ommeren, gerichtsman (1633), buurmeester (1647), schepen der heerlijkheid Ommeren, leenman van Lienden en ter Lede te Ommeren, landeignaar en pachter van de Commanderij van Ingen te Ommeren en pachter te Ingen. Tr. ca 1644, voor 15 0ktober 1644 met Theodora (Dirckje) van Hattem, overleden na 1676, lidmaat te Ommeren 1673, dochter van Jan Geurtsz van Hattem en Johanna Cornelisdr Vernooij.
Children


Offspring of Gijsbert van Essevelt and Agnes Willemsdr
Name Birth Death Joined with
Joost van Essevelt (c1600-aft1673) 1673 Theodora van Hattum (bef1615-c1676)


References and Sources

Footnotes (including sources)

‡ General