FANDOM


Backman-Jonas 001a

Jonas Backman (1759-1796)

MarriageEdit

BiographyEdit

Minister from 1790 through 1796, f. 19 juni 1759 i Piteå stad, föräldrar: Per Backman och Maria Berg. Stud. i Upsala ht. 1779, prästv. i Upsala 1784 till huspred. hos generalskan friherrinnan A. H. Sjöblad; past. adj. på Mörkön, Sörml., återkom till stiftet och anställdes oct. 1788 som pastorsadj. i Rödön i Jämtland, utn. till stadskomm. i Piteå 21 okt. 1789, hvilken tjänst han mottog på förordnande 1 maj 1790 och fullständigt tillträdde 1 maj 1791. Afled 30 dec. 1796, allenast 37½ år gammal. G. i Brunflo 29/4 1790 m. Catharina Elisabeth Örbom, dotter af ryttmäst. vid Jämtl. kavalleri Carl Joachim Örbom och Beata Dorothea von Saltza. Erhöll extra nådår. Barn: Carl Petter, f. 19/1 1791; Maria Charlotta, f. 6/6 1793, g. 22/8 1813 i Östersund m. fanjunk. Carl Gustaf Krook vid Jämtl. reg.; Jonas Ulrik, f. 21/7 1794.

External linkEdit