FANDOM


Karin Nielsdatter Sandnæss, born 27 Mar 1847 in Sandnæsset under Lillemo, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 16 May 1921 in of Vallan/Ånn, Åre, Jämtland, Sweden. She was the daughter of 2. Niels Rasmussen Brändmo and 3. Berit Samuelsdatter Hegsted. She met (1) Peder Jonsen Wigen. He was born 28 May 1848 in Norway - of Skalstugan, Åre, Sweden (1870), and died 26 Aug 1904 in of Vallan/Ånn, Åre, Jämtland, Sweden. She married (2) Ole Eliasen Meråkernaes 3 Jun 1872 in Åre, Jämtland, Sweden. He was born 12 Oct 1848 in Meråker, Nord-Trøndelag, Norway, and died 3 Apr 1927 in Vallan (Ånn), Åre, Jämtland, Sweden

ParentsEdit

SpouseEdit

ChildrenEdit

Ahnentafel of Karin Nielsdatter SandnæssEdit

Generation No. 1

1. Karin Nielsdatter Sandnæss, born 27 Mar 1847 in Sandnæsset under Lillemo, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 16 May 1921 in of Vallan/Ånn, Åre, Jämtland, Sweden. She was the daughter of 2. Niels Rasmussen Brändmo and 3. Berit Samuelsdatter Hegsted. She met (1) Peder Jonsen Wigen. He was born 28 May 1848 in Norway - of Skalstugan, Åre, Sweden (1870), and died 26 Aug 1904 in of Vallan/Ånn, Åre, Jämtland, Sweden. She married (2) Ole Eliasen Meråkernaes 3 Jun 1872 in Åre, Jämtland, Sweden. He was born 12 Oct 1848 in Meråker, Nord-Trøndelag, Norway, and died 3 Apr 1927 in Vallan (Ånn), Åre, Jämtland, Sweden. He was the son of Elias Erik Olsen Kvernmo and Mali Torkelsdatter Gravås.

More About Karin Nielsdatter Sandnæss: Confirmation: 4 Oct 1863, Verdal Emigration: 20 Mar 1872, from Verdal to Jämtland, Sweden Immigration: 21 Apr 1872, from Verdal to Jämtland, Sweden Note 1: Age 74 at death Note 2: Verdal Utflyttede records list DOB as 24 Mar 1847 Residence: 1890, Bunnerviken, Åre (including Olof and all the children)

Notes for Ole Eliasen Meråkernaes: Ole had these witnesses at his Baptism at home of Ole Bjernæs: > > Beret Svensdatter Grafsosgjerdet > Ingeborg Johnsdatter Qvernmo > Beret Sivertsdatter Trondsetgjerdet > Ingebret Olsen,Nils Brime > Lars Torkeldsen Grafsosgjerdet > Ole Olsen Qvernmo

Vaccinated 19 July 1849 - 3/4 year old - father's name Elias Olsen Trondsetgjerdet


More About Ole Eliasen Meråkernaes: AKA (Facts Pg) 1: Ole Eliasen Meråkernaes (Swedish records + Norwegian emigration record). AKA (Facts Pg) 2: Olof Eliasson (Jämtland, Sweden) Burial: Duved, Åre, Jämtland, Sweden Emigration: 24 Apr 1872, from Nedre Brænde, Meråker to Sweden (DOB listed as 12 Oct 1848) Note: Age 78 at death Residence 1: 1872, Skalstugan, Åre, Jämtland, Sweden Residence 2: 1890, Bunnerviken, Åre, Jämtland, Sweden

More About Ole Meråkernaes and Karin Sandnæss: Marriage: 3 Jun 1872, Åre, Jämtland, Sweden Marriage note: Marriage records show Ole Eliassen, b. 1848 m. Karin Nilsdr., b. 1847, both of Skalstugan, Åre

Generation No. 2

2. Niels Rasmussen Brändmo, born 23 Dec 1809 in Lillemoen, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 1882 in Sandnæsset under Lillemo, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. He was the son of 4. Rasmus Mikkelsen Lillemo and 5. Kierstie Nielsdatter. He married 3. Berit Samuelsdatter Hegsted 4 Oct 1839 in Vuku, Nord-Trøndelag, Norway. 3. Berit Samuelsdatter Hegsted, born 26 Feb 1819 in Follostuen, Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; died 19 Oct 1876 in på Brenna, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. She was the daughter of 6. Samuel Mikelsen Follovald and 7. Elen Jensdatter Follovald.

Notes for Niels Rasmussen Brändmo: Magne Årstadvold, Verdal, 14.1.2006 20:06 (9)

Her er det jeg har samlet om Nils Rasmussen Sandnesset i forbindelse med et bokprosjekt: Nils Rasmussen (1809–1882) og Beret Samuelsdatter (1818–1876) Nils Rasmussen var født på Lillemoen i 1809 av foreldre Rasmus Mikkelsen og Kjersti Nilsdatter. I 1839 ble han gift med Beret Samuelsdatter Hegstad, f. 1818 i Follostuen av foreldre Samuel Mikkelsen Follovald og kone Elen Jensdatter. Beret var av Essingætta i Kall, oldeforeldra hennes var Samuel Ridderberg og Brita Essing, som kom fra Kall til Helgådalen i 1765. Nils og Beret var nok husmannsfolk på Sandnesset fra de giftet seg, skjønt Nils synes også å ha vært leilending på Brennmoen en kortere periode, da han kalles for gårdmann da sønnen Nils Martin ble født der i 1854. Det skal ha vært karrige forhold på Sandnesset for Nils og familien hans. Lensmann Jon Suul forteller om Nils ”Sandnessi” at han ofte var matlaus, men han klaga aldri. Han satte poteter en vår, men etter to-tre uker begynte han å ta de opp igjen. Han kunne ikke unnvære dem lenger. Ei tid var han med på vegarbeid på Jemtlandsveien, og når de andre karene satte seg ned og åt nistematen, gikk Nils bort i skogen for seg sjøl, og da han kom tilbake sa han: ”Nu hi æ etti mæ så diger at æ knaft e god te å arbe” Han hadde ikke med seg niste og hadde derfor heller ikke spist noe. Nils hadde også fortalt at tre sildhoder hadde berget livet hans på en slitsom fjelltur en gang. Og fortsatt med lensmann Suul som kilde, så møtte også Nils opp ved ferdigstillelsen av ”Skippbrua” (St. Olavsbrua) i 1863. En del offiserer og flere sto og betraktet brua. Nils, som var tom i magen som vanlig, gikk plutselig over til østre enden på brua, satte seg ned og spente beina rundt nakken og rullet framover som ei kule over brua. På vestre ende spratt han opp og sa: -Gjørrå mæ denne ætte, di karra! Han fikk en slant for showet, og det var det viktigste for ham, slik at han kunne kjøpe seg litt mat. Hvorfor det var så karrig for Nils, kan vi i grunnen spørre om, for ved folketellinga i 1865 står det at besetningen på Sandnesset var på 3 hester (!), 2 storfe, 4 sauer og 7 geiter. Men det var jo mange munner å mette også. Nils er oppført som husmann ennå da Beret døde i 1876. Men han døde på Heirshaugen i Frol i 1882. Sannsynligvis bodde han da hos ett av barna. Nils og Beret fikk åtte barn, men fire av dem døde i ung alder:

B1. Elen Rebekka, f. 1839 på Brennmoen. Gift 1859 med Ole Eriksen Aarstadvald, f. 1836 på Efastplassen under Årstad. De flyttet en god del på seg som husmannsfolk og inderster, og bodde til sist på Maritvollvald, der Ole døde i 1877. Elen flyttet til Levanger i 1885. I 1900 kaller hun seg Matberg.

B2. Martinus, f. 1842 på Sandnesset, d. 1849.

B3. Sefanias, f. 1845 på Sandnesset, d. 1846.

B4. Karen, f. 1847 på Sandnesset. Att. Sverige 1872. Hun døde i Åre i 1921.

B5. Marta, f. 1850 på Sandnesset. Att. Levanger 1873. G. m. skomaker Johan Henrik Sivertsen, f. 1841. De bodde på Hyllan i 1875.

B6. Nils Martin, f. 1854 på Brennmoen. Att. Levanger 1875. Bodde på Brusvevald i 1900. G. m. Elen Kristine Nilsd., f. 1855 i Skogn, og m. Marie Bjørken, f. 1887.

B7. Bernt Anton, f. 1858 på Sandnesset. D. 1878 på Lillemoen.

B8. Marta Cecilie, f. 1864 på Sandnesset. D.1865.

Nils Martin Nilsen (1854–) og Elen Kristine Nilsdatter (1855–)

Det var nok Nils Rasmussens sønn Nils Martin som overtok på Sandnesset etter faren. Han var gift med Elen Kristine Nilsdatter, f. 1855 i Levanger landsogn, og i 1875 losjerte de på Berget under Ulve, men var brukere på Sandnesset da de fikk dattera Anna i 1879 (hun var døvstum). De har flyttet fra Sandnesset igjen før 1883. I 1900 er de husmannsfollk på Brusvevald og kaller seg Sandnæs. Nils Martin driver med kjøring i tillegg. Kona er da oppført som vanfør. Nils Martin skal siden ha blitt gift med Marie Bjørken, f. 1887.Nellie Irene Reif, Stavern, 14.1.2006 20:13 (10) Tusen hjerelig takk,dere er bare helt fantastiske,Flott at du ville sende dette til meg.Jeg vet det blir glade folk i Usa Nellie Irene

More About Niels Rasmussen Brändmo: Christening: 11 Jan 1810, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway Reference: See Descendants of Måns Andersson Essing

More About Berit Samuelsdatter Hegsted: Christening: 4 Apr 1819, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway Note 1: lived at Brenna, Sul,Verdal, Norway Note 2: Age 57 at death Reference: See Descendants of Måns Andersson Essing

More About Niels Brändmo and Berit Hegsted: Marriage: 4 Oct 1839, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway

Children of Niels Brändmo and Berit Hegsted are: i. Elen Rebekka Nielsen, born 19 Oct 1839 in Brennmoen, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 19 Oct 1877 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Ole Eriksen 29 Oct 1859 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; born ca 1836 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; died 13 Mar 1883 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway.

More About Ole Eriksen and Elen Nielsen: Marriage: 29 Oct 1859, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway

ii. Martinus Nielsen, born 18 Aug 1842 in Sandnæsset under Lillemo, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 12 May 1849 in Sandnæsset under Lillemo, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. iii. Sefanias Nielsen, born 17 Nov 1846 in Sandnæsset under Lillemo, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 21 Dec 1846 in Sandnæsset under Lillemo, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. 1 iv. Karin Nielsdatter Sandnæss, born 27 Mar 1847 in Sandnæsset under Lillemo, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 16 May 1921 in of Vallan/Ånn, Åre, Jämtland, Sweden; met (1) Peder Jonsen Wigen; married (2) Ole Eliasen Meråkernaes 3 Jun 1872 in Åre, Jämtland, Sweden. v. Martha Sandness, born 1 Oct 1850 in Sandnæsset under Lillemo, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway. vi. Nils Martin Sandness, born 29 Oct 1854 in Brenden, Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Elen Kristine Nilsdatter; born 1855. vii. Bernt Anton Sandness, born 17 May 1858 in Sandnæsset under Lillemo, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 6 May 1878 in Lillemoen, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. viii. Maria Cecilie Sandness, born 11 Jun 1864 in Sandnæsset under Lillemo, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 4 Dec 1865 in Sandnæsset under Lillemo, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway.


Generation No. 3

4. Rasmus Mikkelsen Lillemo, born ca 1778 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. He married 5. Kierstie Nielsdatter 23 Oct 1800 in Vuku, Nord-Trøndelag, Norway. 5. Kierstie Nielsdatter, born ca 1778 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway.

More About Rasmus Lillemo and Kierstie Nielsdatter: Marriage: 23 Oct 1800, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway

Children of Rasmus Lillemo and Kierstie Nielsdatter are: i. Anders Rasmussen, born ca 1804 in Lillemoen, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; married Magnil Ellingsdatter; born ca 1797 in of Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. ii. Johannes Rasmussen, born 5 Sep 1803 in Suhlstuen, Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Anne Olsdatter 1 Dec 1837 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; born ca 1809 in of Verdal, Nord-Trøndelag, Norway.

More About Johannes Rasmussen and Anne Olsdatter: Marriage: 1 Dec 1837, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway

iii. Gunnil Rasmusdatter, born 13 Feb 1807 in Lillemoen, Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. 2 iv. Niels Rasmussen Brändmo, born 23 Dec 1809 in Lillemoen, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 1882 in Sandnæsset under Lillemo, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Berit Samuelsdatter Hegsted 4 Oct 1839 in Vuku, Nord-Trøndelag, Norway. v. Marit Rasmusdatter, born 24 Dec 1812 in Indallvald, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died Bef. Nov 1817 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. vi. Marit Rasmusdotter, born 12 Nov 1817 in Lillemoen, Vuku, Nord-Trøndelag, Norway; died 6 Apr 1876 in Reiren, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Niels Nielsen 24 Nov 1848 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; born ca 1815 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway.

More About Niels Nielsen and Marit Rasmusdotter: Marriage: 24 Nov 1848, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway

vii. Berit Rasmusdatter, born 26 Feb 1819 in Folloval,Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norway; died 18 Jul 1875. viii. Kirstine Rasmusdatter, born 3 Apr 1822 in Suhlstuen, Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway.


6. Samuel Mikelsen Follovald, born 28 May 1792 in Sul, Verdal, Nord-Tröndelag, Norway; died 30 Apr 1822. He was the son of 12. Mikel Erichsen and 13. Brita Samuelsdotter Ridderberg. He married 7. Elen Jensdatter Follovald 1818 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. 7. Elen Jensdatter Follovald, born 1796 in Leinsvald, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; died 17 Oct 1868 in Leinsvald, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. She was the daughter of 14. Joen Jensen and 15. Marit Nilsdatter.

More About Samuel Mikelsen Follovald: Note: Age almost 30 at death

More About Elen Jensdatter Follovald: Note: Age about 72 at death

More About Samuel Follovald and Elen Follovald: Marriage: 1818, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway

Child of Samuel Follovald and Elen Follovald is: 3 i. Berit Samuelsdatter Hegsted, born 26 Feb 1819 in Follostuen, Stiklestad, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; died 19 Oct 1876 in på Brenna, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Niels Rasmussen Brändmo 4 Oct 1839 in Vuku, Nord-Trøndelag, Norway.


Generation No. 4

12. Mikel Erichsen, born ca 1753; died 19 Oct 1800 in Sul, Verdal, Nord-Tröndelag, Norway. He married 13. Brita Samuelsdotter Ridderberg 10 Feb 1790 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. 13. Brita Samuelsdotter Ridderberg, born 2 Nov 1753 in Semlan, Mörsil, Jämtland, Sweden. She was the daughter of 26. Samuel Johansson Ridderberg and 27. Brita Månsdotter Essing.

More About Mikel Erichsen: Note: Age about 47 at death

More About Brita Samuelsdotter Ridderberg: Note: lived in Sul, Vuku, Nord-Trondelag, Norway

More About Mikel Erichsen and Brita Ridderberg: Marriage: 10 Feb 1790, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway

Child of Mikel Erichsen and Brita Ridderberg is: 6 i. Samuel Mikelsen Follovald, born 28 May 1792 in Sul, Verdal, Nord-Tröndelag, Norway; died 30 Apr 1822; married Elen Jensdatter Follovald 1818 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway.


14. Joen Jensen, born ca 1751. He married 15. Marit Nilsdatter. 15. Marit Nilsdatter, born ca 1753.

Children of Joen Jensen and Marit Nilsdatter are: i. Martha Follovald, born ca 1781 in Leinsvald, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. ii. Peder Jensen, born ca 1794 in Leinsvald, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. 7 iii. Elen Jensdatter Follovald, born 1796 in Leinsvald, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; died 17 Oct 1868 in Leinsvald, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Samuel Mikelsen Follovald 1818 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway.


Generation No. 5

26. Samuel Johansson Ridderberg, born 17 Feb 1733/34 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 7 Oct 1804 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. He was the son of 52. Johan Persson Ridderberg and 53. Brita Hansdotter. He married 27. Brita Månsdotter Essing 19 Aug 1753 in Kall, Jämtland, Sweden. 27. Brita Månsdotter Essing, born 9 Jun 1731 in Duved skans, Åre, Jämtland, Sweden; died in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. She was the daughter of 54. Måns Andersson Essing and 55. Agnis Nilsdotter.

More About Samuel Johansson Ridderberg: Note: Age 70 at death Removed: 1765, from Kall, Jämtland to Helgådalen, Nord-Trøndelag

More About Brita Månsdotter Essing: Baptism: 9 Jun 1731 Note: lived in Huså & Semlan

More About Samuel Ridderberg and Brita Essing: Marriage: 19 Aug 1753, Kall, Jämtland, Sweden

Children of Samuel Ridderberg and Brita Essing are: 13 i. Brita Samuelsdotter Ridderberg, born 2 Nov 1753 in Semlan, Mörsil, Jämtland, Sweden; married Mikel Erichsen 10 Feb 1790 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway. ii. Agnes Samuelsdotter Ridderberg, born 29 Oct 1762 in Semlan, Mörsil, Jämtland, Sweden; died Bet. Apr - Nov 1834; married Peder Pedersen Karmhus/Östnes; born ca 1773 in of Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; died 17 Nov 1837.

Notes for Agnes Samuelsdotter Ridderberg: Descendants of Agnes Samuelsdotter Ridderberg

1 Agnes Samuelsdotter Ridderberg b: 29 Oct 1762 Mörsil, Jämtland, Sweden d: 4 Nov 1834

.. +Peder Pedersen Karmhus/Östnes b: ca. 1773 d: 17 Nov 1837

. 2 Martha Pedersdotter b: 31 Jul 1793

..... +Rasmus Tomassen b: 17 Dec 1783 på Lyngåsen (Norway)

.... 3 Tomas Rasmussen b: 18 Sep 1821

. 2 Beret Martha Pedersdotter b: 1802 d: 6 Jun 1884 på Movald (Norway)

..... +Amund Sivertsen Grunnan b: 1799 Verdal, Nord-Trøndelag, Norway

.... 3 Anne Amundsdotter b: 4 Mar 1828 Norway d: 16 Nov 1877

........ +Olaus Larsen Bjartnesvald b: 1824 Norway d: 9 Nov 1879

....... 4 Lars Stiklestad b: 2 Mar 1851

....... 4 Anneus Olaussen b: 13 Jan 1854 d: 4 Dec 1857

....... 4 Bernt Olaussen b: 9 Oct 1858 d: 14 Mar 1865

....... 4 Elling Olaussen b: 9 Oct 1858 d: 10 Mar 1865

....... 4 Anneus Olaussen b: 28 Feb 1861 d: 9 Mar 1865

....... 4 Ole Olaussen b: 11 Jun 1864 Verdal, Norway d: USA

....... 4 Anton Olaussen Lund b: 12 Jan 1867 Lund, Verdal, Norway d: USA

....... 4 Bernt Olaussen b: 24 Nov 1869

.... 3 Peder Amundsen b: 2 Oct 1830 d: 16 Jan 1917

........ +Berit Olsdotter b: 1 Sep 1831

....... 4 Kristina Pedersdotter b: 29 Nov 1858 på Ören (Norway)

........... +Rasmus Austad

.......... 5 Peder Rasmussen Austad b: 26 Apr 1884 d: 26 Mar 1965 Australia

.............. +Jenny Pope b: ca. 1899 d: 1986 Australia

............. 6 Patricia Rasmussen b: ca. 1940

............. 6 Alan Rasmussen b: ca. 1945

.......... 5 Ragnhild Austad

.......... 5 Otelie Austad

.......... 5 Helge Austad Trones Verdal b: ca. 1895

.............. +Sofie Minsås b: 1893

.......... 5 Valborg Austad Drammens

.......... 5 Gudrun Austad

.......... 5 Aslaug Austad

....... 4 Anne Pedersdotter b: 25 Jan 1862 d: 1 Jan 1866

....... 4 Anna Oline Pedersdotter b: 5 Oct 1867 på Tronesvald (Norway)

........... +Kristian Endresen

.... 3 Sivert Amundsen b: 19 Nov 1833 d: 21 Apr 1906 på Kulstadvald

........ +Berit Sivertsdatter b: 28 Oct 1830 d: 21 Aug 1914 Hallemsenget (Norway)

....... 4 Liva Severine Sivertsdatter b: 15 Sep 1862 d: 1932

........... +Johannes Johnsen Kolshaug

.... 3 Jonetta Amundsdotter Gulstad b: 29 Sep 1836 Rise Farm, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norway

........ +Johannes Johannessen Gravås/Ris b: 9 Apr 1832 d: 9 Jul 1887

....... 4 Elen Birgitta Johannesdatter b: 10 Jul 1863

....... 4 Jon Aurelius Johannessen b: 24 Feb 1866

....... 4 Julianne Johannesdatter b: 14 Aug 1869

....... 4 Anneus Johannessen Trana b: 13 Dec 1871

........... +Ida ?

.......... 5 Tora Trana

.............. +Ragnvald Christiansen

............. 6 Ingeborg Christiansen b: 1915

................ 7 Asbjörn ?

............. 6 Ranveig Christiansen

....... 4 Ingeborg Oline Johannesdatter b: 13 Mar 1875

....... 4 Johanna Johannesdatter b: 13 Mar 1875

....... 4 Peter Anton Johannessen b: 17 May 1878 d: 1 Jul 1897

.... 3 Johannes Amundsen b: 20 Nov 1840

........ +Bine Jokumine Rasmusdotter b: 23 Dec 1842

.... 3 Martha Amundsdatter b: 21 Mar 1845 Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norway d: 20 Dec 1896

........ +Olaus Peder Jermstad b: 2 Dec 1841 Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norway d: Jun 1915

....... 4 Petter Andreas Olausen Jermstad b: 10 Jun 1871 Verdal, Nord-Trøndelag, Norway d: 12 Jan 1958 Levanger, Nord-Trøndelag, Norway

........... +Elen Henrikka Johnsdatter b: 31 Oct 1878 Inderøya, Nord-Trøndelag, Norway d: 4 Aug 1962 Levanger, Nord-Trøndelag, Norway

.......... 5 Magda Kristine Pettersdatter b: 8 Apr 1900 Verdal, Nord-Trøndelag, Norway

....... 4 Anna Bergithe Olausdatter Jermstad b: 22 Feb 1876 Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norway

....... 4 Marie Othelie Jermstad b: 1882 d: 1973

....... 4 Anton Jermstad b: 13 Mar 1885 d: 1918

........... +Julie Edvardsdotter

.... 3 Olaus Amundsen b: 12 Dec 1849 d: 31 Mar 1859


Generation No. 6

52. Johan Persson Ridderberg, born ca 5 Apr 1703 in Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 31 Dec 1749 in Kall, Jämtland, Sweden. He was the son of 104. Pehr Ersson and 105. Anna Larsdotter. He married 53. Brita Hansdotter 18 Sep 1726 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. 53. Brita Hansdotter, born 8 Dec 1702 in Skilå, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 16 Apr 1768 in Mörsil, Jämtland, Sweden. She was the daughter of 106. Hans Persson and 107. Anna Matzdotter.

More About Johan Persson Ridderberg: Baptism: 5 Apr 1703, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden Note 1: Age about 46 at death Note 2: Johan & Brita also had 2 sons Anders & Jakob that died young

More About Brita Hansdotter: Baptism: 14 Dec 1702, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden Note: Age about 65 at death

More About Johan Ridderberg and Brita Hansdotter: Marriage: 18 Sep 1726, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Child of Johan Ridderberg and Brita Hansdotter is: 26 i. Samuel Johansson Ridderberg, born 17 Feb 1733/34 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 7 Oct 1804 in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Brita Månsdotter Essing 19 Aug 1753 in Kall, Jämtland, Sweden.


54. Måns Andersson Essing, born 1684 in Skaratrakten, (near Skara), Västergötland, Sweden; died 19 Mar 1772 in Sölvsved, Kall, Jämtland, Sweden. He married 55. Agnis Nilsdotter 10 Mar 1727/28 in Jämtland, Sweden. 55. Agnis Nilsdotter, born 23 Feb 1689/90 in Hamre, Duved, Åre, Jämtland, Sweden; died 3 May 1767 in Huså, Kall, Jämtland, Sweden. She was the daughter of 110. Nills Larsson and 111. Brita Nillsdotter.

More About Måns Andersson Essing: Note 1: moved to Jämtland about 1734 Note 2: Age about 87 at death

More About Agnis Nilsdotter: Date born 2: 6 Feb 1689/90, Åre, Jämtland, Sweden Note: Age 77 at death

More About Måns Essing and Agnis Nilsdotter: Marriage: 10 Mar 1727/28, Jämtland, Sweden

Children of Måns Essing and Agnis Nilsdotter are: i. Anders Månsson Essing, born 14 Feb 1723/24 in Huså, Kall, Jämtland, Sweden; died 11 Apr 1802 in Huså, Kall, Jämtland, Sweden; married Brita Gunnarsdotter ca 1751 in Kall, Jämtland, Sweden; born ca 1723 in Konäs, Kall, Jämtland, Sweden; died 16 Mar 1798 in Huså, Kall, Jämtland, Sweden.

More About Anders Essing and Brita Gunnarsdotter: Marriage: ca 1751, Kall, Jämtland, Sweden

ii. Nills Månsson Essing, born 11 Feb 1728/29 in Duved skans, Åre, Jämtland, Sweden; died 11 Nov 1781 in Kall, Jämtland, Sweden. 27 iii. Brita Månsdotter Essing, born 9 Jun 1731 in Duved skans, Åre, Jämtland, Sweden; died in Verdal, Nord-Trøndelag, Norway; married Samuel Johansson Ridderberg 19 Aug 1753 in Kall, Jämtland, Sweden.


Generation No. 7

104. Pehr Ersson, born 28 Oct 1672 in Skilan, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 28 Mar 1744 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. He was the son of 208. Erik Persson and 209. Karin Ersdotter. He married 105. Anna Larsdotter 1697 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. 105. Anna Larsdotter, born ca 4 Nov 1670 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 1 Mar 1736/37 in Skila, Skinnskattteberg, Västmanland, Sweden. She was the daughter of 210. Lars Ersson and 211. Kerstin Simonsdotter.

More About Pehr Ersson: Note: Age about 71 at death

More About Anna Larsdotter: Baptism: 4 Nov 1670, Öfvertiern, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden Note: Age about 67 at death

More About Pehr Ersson and Anna Larsdotter: Marriage: 1697, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Child of Pehr Ersson and Anna Larsdotter is: 52 i. Johan Persson Ridderberg, born ca 5 Apr 1703 in Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 31 Dec 1749 in Kall, Jämtland, Sweden; married Brita Hansdotter 18 Sep 1726 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden.


106. Hans Persson, born 13 Jan 1660/61 in Skilån, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 9 Mar 1744/45 in Skilån, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. He was the son of 212. Per Hansson and 213. Brita Andersdotter. He married 107. Anna Matzdotter ca 1687 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. 107. Anna Matzdotter, born 11 Nov 1666 in Kärrgeten, Skinnskattteberg, Västmanland, Sweden; died 11 Apr 1730 in Skilån, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. She was the daughter of 214. Matz Mineur and 215. Anna Andersdotter.

More About Hans Persson: Note: Age about 84 at death Occupation: Masmästare

More About Anna Matzdotter: Date born 2: 12 Apr 1667, Borensberg, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden Note: Age about 63 at death

More About Hans Persson and Anna Matzdotter: Marriage: ca 1687, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Children of Hans Persson and Anna Matzdotter are: 53 i. Brita Hansdotter, born 8 Dec 1702 in Skilå, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 16 Apr 1768 in Mörsil, Jämtland, Sweden; married Johan Persson Ridderberg 18 Sep 1726 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. ii. Kerstin Hansdotter, born 3 Mar 1699/00 in Skilå, Skinnskatteberg; died 12 Feb 1754 in Skinnskatteberg.


110. Nills Larsson He married 111. Brita Nillsdotter. 111. Brita Nillsdotter

More About Nills Larsson: Note: it is not certain if this is the father of Agnis

More About Brita Nillsdotter: Note: it is not certain if this is the mother of Agnis

Child of Nills Larsson and Brita Nillsdotter is: 55 i. Agnis Nilsdotter, born 23 Feb 1689/90 in Hamre, Duved, Åre, Jämtland, Sweden; died 3 May 1767 in Huså, Kall, Jämtland, Sweden; married Måns Andersson Essing 10 Mar 1727/28 in Jämtland, Sweden.


Generation No. 8

208. Erik Persson He married 209. Karin Ersdotter. 209. Karin Ersdotter

More About Erik Persson: Note: poss. b. ca. 1637 & d. Oct 1690 Skinnskatteberg Occupation: Opsätiare

Child of Erik Persson and Karin Ersdotter is: 104 i. Pehr Ersson, born 28 Oct 1672 in Skilan, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 28 Mar 1744 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; married Anna Larsdotter 1697 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden.


210. Lars Ersson, born ca 1634 in of Övertjärn, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died ca 1701 in of Skinnskattteberg, Västmanland, Sweden. He was the son of 420. Erik Ersson and 421. Karin ?. He married 211. Kerstin Simonsdotter ca 1660 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. 211. Kerstin Simonsdotter, born ca 1638 in of Övertjärn, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died ca 18 Mar 1687/88 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden.

More About Lars Ersson and Kerstin Simonsdotter: Marriage: ca 1660, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Child of Lars Ersson and Kerstin Simonsdotter is: 105 i. Anna Larsdotter, born ca 4 Nov 1670 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 1 Mar 1736/37 in Skila, Skinnskattteberg, Västmanland, Sweden; married Pehr Ersson 1697 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden.


212. Per Hansson, born ca 1636 in of Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. He married 213. Brita Andersdotter ca 1660 in of Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. 213. Brita Andersdotter, born ca 1640 in of Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died ca 8 May 1698 in Ramsberg, Örebro. Sweden.

More About Brita Andersdotter: Burial: 8 May 1698, Ramsberg, Örebro. Sweden Note: Age about 58 at death

More About Per Hansson and Brita Andersdotter: Marriage: ca 1660, of Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Child of Per Hansson and Brita Andersdotter is: 106 i. Hans Persson, born 13 Jan 1660/61 in Skilån, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died 9 Mar 1744/45 in Skilån, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; married Anna Matzdotter ca 1687 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden.


214. Matz Mineur, born ca 1632 in Skärviken, Ramsberg, Västmanland; died 25 Apr 1697 in Nyckelbäcken, Ramsberg, Örebro, Sweden. He was the son of 428. Jacques Mineur and 429. Johanna Jenne Henrichsdotter. He married 215. Anna Andersdotter ca 1657 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. 215. Anna Andersdotter, born 29 Apr 1639 in Kärrgeten, Skinnskattteberg, Västmanland, Sweden; died ca 24 Jun 1713 in Ramsberg, Örebro, Sweden. She was the daughter of 430. Anders Nilsson and 431. Brita Göransdotter.

More About Matz Mineur: AKA (Facts Pg): Matthias Mineur Burial: Ramsberg, Örebro, Sweden Note: Age about 56 at death Occupation: Kolare

More About Anna Andersdotter: Burial: 24 Jun 1713, Ramsberg, Örebro, Sweden Note: Age about 75 at death

More About Matz Mineur and Anna Andersdotter: Marriage: ca 1657, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden

Children of Matz Mineur and Anna Andersdotter are: 107 i. Anna Matzdotter, born 11 Nov 1666 in Kärrgeten, Skinnskattteberg, Västmanland, Sweden; died 11 Apr 1730 in Skilån, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; married Hans Persson ca 1687 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. ii. Elisabeth Matzdotter, born ca 11 Sep 1681; died ca 18 Sep 1681. iii. Maria Matzdotter, born ca 28 Jan 1682/83.


Generation No. 9

420. Erik Ersson, born in of Övertjärn. He married 421. Karin ?. 421. Karin ?

Child of Erik Ersson and Karin ? is: 210 i. Lars Ersson, born ca 1634 in of Övertjärn, Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden; died ca 1701 in of Skinnskattteberg, Västmanland, Sweden; married Kerstin Simonsdotter ca 1660 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden.


428. Jacques Mineur, born ca 1611 in Couvin, Belgium; died Jun 1692 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden. He was the son of 856. Antoine Mineur. He married 429. Johanna Jenne Henrichsdotter. 429. Johanna Jenne Henrichsdotter, born ca 1608 in Couvin, Belgium; died 25 Jun 1692 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden.

More About Jacques Mineur: Occupation: Kolare, kammarskrivare, bergsman

Children of Jacques Mineur and Johanna Henrichsdotter are: 214 i. Matz Mineur, born ca 1632 in Skärviken, Ramsberg, Västmanland; died 25 Apr 1697 in Nyckelbäcken, Ramsberg, Örebro, Sweden; married Anna Andersdotter ca 1657 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden. ii. Anthoine Mineur iii. Jacop Mineur, born 1641. iv. Johannes Mineur, born ca 15 Jan 1642/43. v. Katline Mineur, born ca 24 Nov 1644. vi. Marina Mineur, born ca 14 Mar 1646/47. vii. Susanna Mineur, born 1652. viii. Lizebet Mineur, born 1656.


430. Anders Nilsson He married 431. Brita Göransdotter. 431. Brita Göransdotter

Child of Anders Nilsson and Brita Göransdotter is: 215 i. Anna Andersdotter, born 29 Apr 1639 in Kärrgeten, Skinnskattteberg, Västmanland, Sweden; died ca 24 Jun 1713 in Ramsberg, Örebro, Sweden; married Matz Mineur ca 1657 in Skinnskatteberg, Västmanland, Sweden.


Generation No. 10

856. Antoine Mineur, born ca 1580 in Belgium; died 1656 in Österbybruk, Uppsala, Sweden.

Notes for Antoine Mineur:


More About Antoine Mineur: AKA (Facts Pg): Antoine Le Minneu Immigration: 1628, to Norrköping Occupation: Storkolare

Child of Antoine Mineur is: 428 i. Jacques Mineur, born ca 1611 in Couvin, Belgium; died Jun 1692 in Färna, Gunnilbo, Västmanland, Sweden; married Johanna Jenne Henrichsdotter.