Fandom

Familypedia

Lars Larsson Hornaeus (1682-1751)

217,339pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Lars Larsson Hornaeus (1682-1751) a minister

ParentsEdit

MarriageEdit

Elisabeth Wattrangia (1682-1743).

ChildrenEdit

Jöns Hornaeus (1715-1778), a minister who documented the witch trials of his grandfather. Jöns would later marry Catharina Pihlwall (1727-1771).

BiographyEdit

Lars Larsson Hornæus (1719-1751), f. 7 jan. 1682 i Ytterlännäs, företrädarens son. Stud. 5 sept. 1706 i Upsala, prästv. 29 mars 1708 till past. adj. i Torsåker, blev 1715 2. komm. i Luleå, men nödgades därifrån ta till flykten för ryssarne och fick på faderns begäran blifva hans medhjälpare och designerade efterträdare 1717; erhöll fullmakt som komm. 15 juli 1719. Då han i sin ordning begärde ämbetsbiträde 1750, utlofvade han 100 dlr kmt med kost och husrum i prästgården samt häst till andra annexkyrkan. Församlingen ville kalla honom till pastor 1723. Var respondens vid prästmötet i Hsand febr. 1725. Afled 29 april 1751 i lungsot. G. 1) 7/2 1709 m. Elisabeth (Lisken) Wattrang i Hammar, khden härst. Hans Wattrangs dotter², d. 21/6 1743; 2) 3/3 1747 m. Margareta Klingberg, dotter af khden i Hede Nils Klingberg; omg. 14/11 1754 med hemmansägaren Lars Larsson i Nyland. Barn i förra giftet: Lars, d. 19/1 1710, 8 veckor gammal; Catharina, f. 1711, g. m. postinspektoren och organisten Ol. Westman, d. i Hsand 15/4 1751; Brita, g. m. borgaren Nils Huss i Hsand; Jöns, f. i Hammar 3/6 1715, faderns efterträdare; Lorents, f. 1717, brukspatron, anlade Hornströms pappersbruk, d. 7/2 1767, g. m. Johanna Pelt; - i andra giftet: Christina, f. 17/5 1748, d. 30/3 1753.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki