Fandom

Familypedia

Niesje Tol (1862-1940)/sensor

< Niesje Tol (1862-1940)

214,122pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Facts about "Niesje Tol (1862-1940)/sensor"RDF feed
Age at death78 +
Age at first marriage21 +
Age father at birth44 +
Age maternal grandfather at birth61 +
Age maternal grandmother at birth65 +
Age mother at birth37 +
Age paternal grandfather at birth76 +
Age paternal grandmother at birth72 +
Ancestors៛ (1, →, Niesje Tol (1862-1940), ₪) +, ៛ (2, →, Jacob Tol (1818-1875), ₪) +, ៛ (4, →, Dirk Tol (1786-1856), ₪) +, ៛ (8, →, Crelis Tol (1749-1804), ₪) +, ៛ (16, →, Pieter Tol (1707-1778), ₪) +, ៛ (32, →, Claes Tol (1670-1731), ₪) +, ៛ (33, →, Lijsbeth Vreeske (?-1720), ₪) +, ៛ (17, →, Niesje Vlamings (?-1756), ₪) +, ៛ (9, →, Trijntje Kamper (c1754-1802), ₪) +, ៛ (5, →, Antje Buurman (1790-1836), ₪) +, ៛ (10, →, Claas Buurman (c1760-1798), ₪) +, ៛ (11, →, Cornelisje Rood (c1765-1798), ₪) +, ៛ (20, →, Pieter Buurman, ₪) +, ៛ (22, →, Jan Rood, ₪) +, ៛ (3, →, Teetje Brugman (1825-1904), ₪) +, ៛ (6, →, Pieter Brugman (1801-bef1843), ₪) +, ៛ (12, →, Dirk Brugman (1770-1839), ₪) +, ៛ (13, →, Trijntje Deken (1767-1840), ₪) +, ៛ (7, →, Trijntje Wiering (1797-bef1843), ₪) +, ៛ (14, →, Hein Wiering (c1746-bef1841), ₪) +, ៛ (15, →, Teesje Bakker (1769-1841), ₪) +, ៛ (24, →, Pieter Brugman (c1742-1819), ₪) +, ៛ (25, →, Dieuwertje Boerman (c1745-c1820), ₪) +, ៛ (26, →, Meijndert Deeken (c1740-aft1767), ₪) +, ៛ (27, →, Aafje Jacobs, ₪) +, ៛ (30, →, Claas Bakker, ₪) +, ៛ (48, →, Arien Brugman, ₪) +, ៛ (50, →, Dirk Boerman (1706-c1770), ₪) + and ៛ (51, →, Freekje Jans, ₪) +
Descendants→ (Niesje Tol (1862-1940), 1) +, → (Jan Bijl (1892-1973), 2) +, → (Piet Bijl (1920-2006), 3) +, → (Jacob Tol (1899-), 2) +, → (Jaap Tol (1928-), 3) + and → (Henriette Tol (1953-), 4) +
Hint tabstree + and descendants +
Years of marriage till death57 +

Also on Fandom

Random Wiki