FANDOM


Nikolaus Bölin (1884-1948)

Näste man att ta hand om den kombinerade lärar-organist- och klockaretjänsten var Nikolaus Bölin, född 1884 i Nora församling. Om honom sägs det bl a: "Han var en god musiker, men framför allt, en sångare av stora mått med en basröst, som i fråga om volym och bredd, utan tvekan kan mata sig med de basta basröster, som då fanns på riksplanet". Under Bölins tid skall kören ha döpts om till hembygdskör. för att därigenom kunna ge mera profana verk vid sina konserter. Eftersom det inte lyckats få någon att minnas. att kören kallades hembygdskör, tycks namnet inte ha fått något större genomslag. Detta framgår också av ett protokoll från ett sammanträde med kören. Den 12 februari 1948, skriver nämligen sekreteraren: "En livlig diskussion utspann sig om körens namn i fortsättningen, men man kom överens om, att även nu och framgent, den skulle bära det namn den burit i hundra år, nämligen Ytterlännäs Kyrkokör". Bölin tjänstgjorde under åren 1913-1947, och hann under sin tid även medverka till, att det bildades en orkesterförening. [1]

ReferencesEdit