FANDOMPeter Perereia was born on an unknown date to Peter Pereira . He married Bridget .Children


Offspring of Peter Perereia and Bridget
Name Birth Death Joined with
Romeo Perereia
Francis Perereia
Julie Perereia
Kitty Perereia
Agnes Perereia
Lilly Perereia
Doreen Perereia

Residences

Footnotes (including sources)