FANDOM


Thorvald Johannesson (1908-?)

År 1948 anställdes Thorvald Johannesson, född 1908 i Backe församling. Liksom sina företrädare kom han att verka i församlingen under många år. Tjänsten hade då gjorts om till att vara en kombination av folkskollärar- och kantorstjänst. Eftersom flera av dagens korister har mångåriga och personliga vänskapsrelationer till Johannesson, lånar vi istället kyrkoherde Alf Nordborgs "betyg" om J. från jubileumsskriften 1967: "En mera idealisk kördirigent får man söka efter. God organist och arbetsam musiker, energisk och stimulerande ledare, med ett smittande framåtmarsch-lynne, som aldrig ger tappt inför motigheter." Förutom att Johannesson lyckades inspirera kören till att framföra flera svåra och avanserade verk, tog han ett flertal andra initiativ av mera organisatorisk art. Exempelvis lyckades han år 1951 få de styrande i kommunen, att ordna frivillig musikundervisning i skolorna. Eftersom många av de verk kören framförde krävde stor musikermedverkan, kom han att vara inspirationskälla för traktens många musiker. Körens anmälan till medlemskap i Ångermanlands Körförbund, och därmed också till Sveriges, skedde på Johannessons initiativ, ävenså anslutningen till Kyrkokörs-förbundet. En särskild styrelse för kören bildades redan under hans andra år som ledare. Troligen var det för att underlätta sitt eget arbete. Men kanske också för att lämna skriftlig dokumentation till eftervärlden. Det senare inte minst viktigt nar man som vi skull försöka skriva om vad som har hänt under åren. [1]

ReferencesEdit