Fandom

Familypedia

Ulla-Marie Nilsson

214,003pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

År 1979 bröts en 128-årig tradition, då Ulla-Marie Nilsson anställdes som kantor, endast 23 år gammal. Hennes företrädare har alla varit manliga. Utmärkande för körens arbete under Ulla-Maries tid är, att samtidigt som gamla traditioner vad beträffande repertoar bibehållits, har en breddning av musikvalet skett i form av en profan repertoar. Antalet körmedlemmar har ökat, från tidigare 36 till 55 st. Ulla-Marie har många strängar på sin lyra. Förutom att vara en skicklig kantor och körledare, är hon även en mycket god pianist och solist. [1]

ReferencesEdit

Also on Fandom

Random Wiki