FANDOM


År 1979 bröts en 128-årig tradition, då Ulla-Marie Nilsson anställdes som kantor, endast 23 år gammal. Hennes företrädare har alla varit manliga. Utmärkande för körens arbete under Ulla-Maries tid är, att samtidigt som gamla traditioner vad beträffande repertoar bibehållits, har en breddning av musikvalet skett i form av en profan repertoar. Antalet körmedlemmar har ökat, från tidigare 36 till 55 st. Ulla-Marie har många strängar på sin lyra. Förutom att vara en skicklig kantor och körledare, är hon även en mycket god pianist och solist. [1]

ReferencesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.