Fandom

Familypedia

Ulla-Marie Nilsson

217,220pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

År 1979 bröts en 128-årig tradition, då Ulla-Marie Nilsson anställdes som kantor, endast 23 år gammal. Hennes företrädare har alla varit manliga. Utmärkande för körens arbete under Ulla-Maries tid är, att samtidigt som gamla traditioner vad beträffande repertoar bibehållits, har en breddning av musikvalet skett i form av en profan repertoar. Antalet körmedlemmar har ökat, från tidigare 36 till 55 st. Ulla-Marie har många strängar på sin lyra. Förutom att vara en skicklig kantor och körledare, är hon även en mycket god pianist och solist. [1]

ReferencesEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki